Bygdøynesveien 15 Apartment building Bygdøy, RRA Norwegian homes design, Norway residential property images

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Norwegian Housing Development design by Reiulf Ramstad Architects

6 Dec 2016

Design: Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RRA)

Location: Bygdøy, Oslo , Norway

Bygdøynesveien 15 Apartment Building

English text (scroll down for Norwegian):

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building

Bygdøynesveien 15 is being developed into a new comprehensive residential area, combining historic buildings with new housing in a captivating and innovative way.

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo
images : eve images

The project will create well-adjusted high-end contemporary architecture aiming at collectively reinforcing and developing the uniqueness and identity of the plot.

The new residential area will offer forward-looking apartments. The juxtaposition of new housing and the venerable existing buildings from the early 1900s, including the park and gardens will also highlight the many qualities without compromising the site’s exclusive character.

Bnv 15 will be an important eco-friendly residential environment with high architectural qualities. The project is developed for our client Bygdøy Boligutvikling.

Bygdøynesveien 15 Apartments
image : MiR

Norwegian text:

Bygdøynesveien 15 (Bnv15) skal utvikles til å bli et helhetlig anlegg som forener nybygg med et historisk anlegg på en attraktiv og innovativ måte, gjennom en bevisst bruk av steds- og situasjonstilpasset arkitektur av høy kvalitet. dette skal samlet forsterke og utvikle stedets iboende identitet.

et nytt anlegg skal tilby fremtidsrettede leiligheter. Møtet mellom et nytt boligmiljø og de verdige bygningene fra tidlige 1900-tallet, samt park og hage vil fremheve anleggets mange kvaliteter uten å gå på bekostning avtomtens eksklusive særpreg.

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo
images : eve images

de nye byggene på eiendommen skal bli et kvalitetsprosjekt som er tuftet på inngående kunnskap om: områdets historiske forhold, transformasjon av hagen til en integrert boligstruktur og en sammensatt boligutforming.

Bnv 15 skal bli et viktig miljøvennlig boligmiljø med høye arkitektoniske kvaliteter. Prosjektet bygger opp under den stedlige karakter.

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo
images : eve images

Bygdøynesveien 15 Apartments – Building Information

Date: 2015
Address: Bygdøynesveien 15
Type: Residential
Location: Bygdøy, Oslo
Program: new apartments in a historic environment
Client: Bygdøy Boligutvikling
Size: 6 820 m2
Commission type: Parallel Assignment, 1st Prize, 2015
Status: Under development

Photo credits: RRA, MiR, eve images

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo

Bygdøynesveien 15 Apartment Building in Oslo
images : eve images

Bygdøynesveien 15 Apartments in Oslo images / information from Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Reiulf Ramstad

Reiulf Ramstad Architects

Location: Bygdøy, Oslo, Norway, northern Europe

Norwegian Architecture

Contemporary Norwegian Buildings

Norwegian Building Designs – chronological list

Architecture Tours in Oslo by e-architect

Norway Buildings

Norwegian Architect

Sørenga 3 Apartment Building, Bjørvika, Oslo, Norway
Design: Jarmund/Vigsnæs AS Architects, 4B Arkitekter AS and Context AS
Soerenga 3
image : Nils Petter Dale
Sørenga 3 Apartment Building in Oslo

STATOIL Oslo Offices
Design: a-lab
STATOIL Oslo
photograph from WAF
STATOIL Oslo Offices Building by a-lab

IT-Fornebu
IT-Fornebu

PWC building, Barcode development, Bjørvika
PWC Building Oslo

Oslo Buildings – Selection

Crystal Clear Towers
C. F. Møller Architects
Crystal Clear Oslo

Oslo Operahouse
Snøhetta
Oslo Operahouse by Snøhetta

Oslo architects : Snøhetta

Knut Hamsun Center Norway by Steven Holl Architects

Comments / photos for the Bygdøynesveien 15 Apartments Building in Oslo design by Reiulf Ramstad Architects page welcome