Grain House Hjørring Education Architecture, North Danish Building Images, Design Competition

Grain House in Hjørring

Education Facility in Jutland, Denmark design by Reiulf Ramstad Arkitekter

14 September 2021

Grain House in Hjørring, Jutland

Design: Reiulf Ramstad Arkitekter

Location: Aabybro, north west of Aalborg, Jutland, western Denmark

Kornets Hus Hjørring, Jutland, Denmark

Images © Reiulf Ramstad Arkitekter

Kornets Hus, Hjørring

The Jutland region, with its diversity of landscapes and long history, is in many ways the most continental region in Denmark. Hjørring has some of the oldest traces of settlements nationally and an established cultural landscape.

Kornets Hus Hjørring, Jutland, Denmark

Kornets Hus Hjørring, Jutland, Denmark

The Kornets Hus – or grain house, is the realization of a new centre for the dissemination of the region’s rich food and farming culture. Located on the land of an existing farm and bakery, the new inspiration centre will offer visitors, locals and employees alike a facility for activity based learning centered around the importance of grain both to Jutland and human civilization.

Kornets Hus Hjørring, Jutland, Denmark

Kornets Hus Hjørring, Jutland, Denmark

The building is organized around a simple and flexible plan, which allows for a wide variety of activities and functions to take place. The architectural form is derived from research into the region’s rich landscape, folk culture and agricultural heritage – the centre being defined by its two brick clad light wells, which reinterpret baker’s kilns.

The interior is planned to open-up to the vast expanse of wheat fields to the west – framing views outward and opening to terrace. The public spaces are centered around a large bread oven while teaching and exhibition spaces are demarked by the natural lighting and increased volume of the skylights.

Grain House in Hjørring, Jutland, Denmark design by Reiulf Ramstad Arkitekter Grain House in Hjørring, Jutland, Denmark by Reiulf Ramstad Arkitekter

Award for House of Grain

Reiulf Ramstad Arkitekter are thrilled to announce that our project for the House of Grain in Hjørring Denmark, is an official nominee for the Mies van der Rohe Award 2022!

“The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022 aims at promoting and understanding the significance of quality and reflecting the complexity of Architecture’s own significance in terms of technological, constructional, social, economic, cultural and aesthetic achievements” – eumiesaward.com

Grain House in Hjørring, Jutland, Denmark interior Hjørring Grain House, Jutland, Denmark interior design

This is Reiulf Ramstad Arkitekter’s 8th nomination to this prestigious award. Kornets Hus joins Reiulf Ramstad Arkitekter’s project for Pilestredet 77-79 in Norway as official nominees. RRA are proud to have two nominees to this Mies van der Rohe Award edition, one in Norway and one in Denmark!

RRA are thankful and honored for the consideration of these works, and look forward to the next steps of the selection process:

2022 Mies van der Rohe Award

Previously on e-architect:

2 Aug 2017

Kornets Hus

Design: Reiulf Ramstad Arkitekter

Location: Aabybro, north west of Aalborg, Jutland, western Denmark

Grain House

Grain House

English text (scroll down for Danish):

The Kornets Hus – or grain house, is the realisation of a new centre for the dissemination of the region’s rich food and farming culture.

Located on the land of an existing farm and bakery, the new inspiration centre will offer visitors, locals and employees alike a facility for activity based learning centered around the importance of grain both to Jutland and human civilization. The building is organized around a simple and flexible plan, which allows for a wide variety of activities and functions to take place.

The architectural form is derived from research into the region’s rich landscape, folk culture and agricultural heritage – the centre being defined by its two brick clad light wells, which reinterpret baker’s kilns.

The interior is planned to open-up to the vast expanse of wheat fields to the west – framing views outward and opening to terrace. The public spaces are centered around a large bread oven while teaching and exhibition spaces are demarked by the natural lighting and increased volume of the skylights.

Grain House Denmark

Danish text:

Hjørring har noen av de eldste sporene av bosetninger nasjonalt og er et etablert kulturlandskap. Kornets Hus er realiseringen av et nytt senter for formidling av Jylland-regionens rike mat-og jordbrukskultur. senteret er plassert i tilknytning til et eksisterende gårdsbruk med bakeri og skal tilby brukerne et anlegg for aktivitetsbasert læring, med utgangspunkt i Kornets betydning både for Jylland og for den menneskelige sivilisasjon.

Bygningen er organisert rundt en enkel og fleksibel plan, som gjør det mulig for et bredt spekter av aktiviteter og funksjoner å finne sted. Den arkitektoniske formen henter inspirasjon fra regionens rike landskap, folkekultur og jordbruksarv – senteret er definert av sine to mursteins kledde lysbrønner, en direkte tolkning av bakerens ovner.

Interiøret er planlagt med en intensjon om å åpne opp mot omkringliggende kornåkrer i vest – innramming utsikten utover videreføres av en terrasse. Publikumsarealet er sentrert rundt en bakerovn i stor skala. Formidlings og utstillingsarealene er lyssatt med naturlig overlys.

Grain House Hjørring

Grain House in Hjørring – Building Information

Type: Culture, Public
Location: Hjørring, Denmark
Program: new facility for activity based learning around the importance of grain both to Jutland and human civilization
Client: realdania
Size / value: 680m2 22,4 mio. kr.
Commission type: Invited Competition
Status: 1st prize – on-going

Photos: reiulf ramstad Arkitekter, Places studio

Grain House in Hjørring images / information received 020817

Reiulf Ramstad Architects

Location: Hjørring, Region Nordjylland, Denmark

Architecture in Hjørring Area

Architecture in Aalborg – south of Hjørring

House of Music, Aalborg
Design: COOP HIMMELB(L)AU architects
House of Music Opening Aalborg
photo © Martin Schubert
House of Music in Aalborg

Aalborg Waterfront Masterplan
Design: C. F. Møller Architects

Housing+ alborg
Design: C. F. Møller Architects

New Aalborg University Hospital
Design: Schmidt Hammer Lassen Architects

Aalborg Spa Design

Reiulf Ramstad Architects

Danish Architectural Designs

New Architecture in Denmark

Danish Architecture Designs – chronological list

Denmark Architecture

Danish Architect – Design Office Listing

Rising Observation Helix, Wadden Sea National Park, Southern Jutland
Design: BIG architects
Marsk Tower in Hjemsted, Denmark, by BIG
photo : Rasmus Hjortshoj
Marsk Tower Denmark

Danish Architecture Photos

Danish Houses

Danish Hospital Buildings

Danish Office Buildings

Comments / photos for the Grain House in Hjørring Architecture in North Jutland, Denmark design by Reiulf Ramstad Arkitekter page welcome