Landsbyhuset Gyrstinge Building, CEBRA Denmark, Ringsted Kommune Project

Landsbyhuset Gyrstinge, Jutland, Denmark

Gyrstinge Development, Jylland, Danmark design by CEBRA Architects

23 May 2011

Landsbyhuset Gyrstinge

Location: just west of Ringsted, Ringsted Kommune, Jutland, Denmark

English text (scroll down for Danish):

Landsbyhuset – Common facility house in Gyrstinge

The landsbyhuset in Gyrstinge is an attractor in a small community – a magnet for sports and social activity. Since it is a facility for the whole village, it is intended as a visual symbol that can be a part of a common consciousness. Thus the building should be a kind of magnet – a center that sucks up activity and functions from the surroundings to become a lively hot spot for the village.

Landsbyhuset Landsbyhuset Gyrstinge Landsbyhuset Danmark Landsbyhuset Ringsted Kommune

The building has a central common space for sports, big events and noisy activities. This room serves as an inner center – a kind of indoor town square – where people can come and go as they want. Sometimes this central space is used for sports such as badminton, handball and volleyball, and at other times it used for party, Christmas events and markets. This space is big, open and flexible – everything could happen here.

In direct connection to this inner plaza a range of smaller room are placed – forming two “bars” along the sides of the building. These rooms are all specialized and a bit more mono functional. The bars contain a small hostel, a fitness and yoga room, a kitchen, changing facilities and the likes. One could argue that the main room in the center becomes the magnet and the smaller functions around it the objects that it attracts.

The building has a traditional Danish pitch roof – the symbol for house! This very recognizable shape is cut in different ways so that concave outer spaces emerge. These make outdoor activities better and they make the building more forthcoming – the cuts become entrances and so on. One could also say that the traditional – almost archetypal – shape of the pitch roof house becomes dynamic and vibrant. In this sense The Landsbyhuset is a vibrant or “dancing” house.

Landsbyhuset Landsbyhuset Gyrstinge Landsbyhuset Danmark Landsbyhuset Ringsted Kommune

Photos: Vivian Leisner

Danish text:

Landsbyhuset i Gyrstinge

Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet – en magnet for samvær og social aktivitet.
Da det er hele landsbyens hus, er det tænkt som en visuel tankestreg, der kan blive en del af en fælles bevidsthed.

Hovedgrebet udlægges i skitseforslaget principielt som denne magnet. Et centralt hovedrum – fællesrummet – hvortil mindre rum og funktioner tiltrækkes efter behov.
Landsbyhuset består af to karakterer af rum: det store multianvendelige fællesrum og de specifikke mindre rum, der ligger i direkte forbindelse med fællesrummet.
Fællesrummet kan rumme en lang række af funktioner, der knytter sig til alle brugere, og kan efter behov fleksibelt indrages i de specifikke rums brug af foreningshuset.
De specifikke rum kan benyttes som klub- og foreningslokaler, mødelokale, køkken, café, depoter, omklædningsrum, scene eller … Intentionen er, at alle former for aktiviteter knyttes til fællesrummet.

Landsbyhuset tænkes umiddelbart udført som en såkaldt Meccanohallen. Hallen er en “typehal” udviklet af CEBRA med Lokale & Anlægsfonden.
Alle der kender til konstuktionslegetøj som Lego og Meccano ved, hvor mange forskellige ting man kan lave med ganske simple komponenter. Selvom de enkelte bestanddele kan synes fattige, er der stort set ingen grænser for hvor spændende og overraskende konstruktioner, man kan skabe med dem – en tur i Legoland bekræfter påstanden.

Bygninger består ligeledes af en række komponenter, der sammen danner en helhed. Komponenterne kan laves på værksted og samles på pladsen i håndterbare størrelser. Sådan har det altid været. Det specielle ved denne hal er dog, at de anvendte dele ikke skal opfindes for at kunne produceres – de findes allerede som industrialiserede standarder. Hele idéen består i at bygge en enkel og dermed økonomisk fordelagtig hal baseret på hyldevarer.
Den arkitektoniske udfordring bliver således at raffinere detaljen og kombinere elementerne på en anderledes og overraskende måde. Og vi tror på, at man med kendte elementer kan skabe nye former og konstruktioner – på præcis samme måde som med Lego og Meccano. Deraf navnet Meccanohallen.

Landbyhuset er placeret i umiddelbar kontakt til skolen og gadekæret – en synlig placering, der understreger husets status.

Huset trafikbetjenes gennem en ny vej fra nord, hvortil der kobles et parkeringsareal for ca. 40 biler. Nord for dette anlægges et grønt areal, der i spidsbelastninger vil kunne benyttes som aflastningsparkering, men i andre perioder til boldspil, leg eller teltplads. Trafikbetjening samles af et formet stiforløb, der også kobler landsbyhuset til skolen, og dennes eksisterende idrætsfaciliteter.

Landsbyhuset disponeres således at omklædningsfaciliteter er placeret tættest på skolen. Ved siden af omklædning og vindfang placeres caféen med mulighed for kiosk mod boldbanerne og en tilskuerplint samt udeservering orienteret mod solen og gadekæret.
Ligeledes i forbindelse med gadekæret er scenen beliggende. Det tænkes at facaden kan åbnes fuldt, således at en scene kan henvende sig til såvel en terrasse som fællesrummet.

Mod nord placeres landsbyhusets depoter, der har direkte adgang fra henholdsvis fællesrummet og boldbanerne.
Fællesrummet er geometrisk disponeret til at kunne rumme to badmintonbaner, men landsbyhuset er tænkt forberedt for en mulig fremtidig udvidelse mod øst, såfremt behov og økonomi tillader.

Landsbyhuset Gyrstinge images / information from CEBRA

CEBRA

Location: Gyrstinge, Denmark, northern Europe

Architecture in Denmark

Contemporary Architecture in Denmark

Danish Architecture Designs – chronological list

Danish Architecture

Danish Architect

Denmark Architecture – Selection

Natural Science Center
Design: NORD Architects
Natural Science Center
photo : NORD Architects/Adam Mørk

Utzon Center, Aalborg, Jylland
Design: Kim Utzon Architects
Utzon Center
photo : Torben Eskerod Denmark

Aarhus Concert Hall
Design: Arkitektfirmaet C. F. Møller
Aarhus Concert Hall
picture from architect

Comments / photos for the Landsbyhuset Gyrstinge page welcome

Denmark