Mero Beach Resort design, Dominica building project news, Caribbean island property images

Mero Beach Resort Dominica

Greater Antilles Architecture Development design by BURO II in Dominica, Central America

13 Aug 2009

Sustainable design for future development

Design: BURO II

The development of an exclusive residential resort of 22.000m² is situated along Mero Beach on the west coast of the Commonwealth of Dominica. Mero Beach is one of the most important beaches on the island and has specific and relevant social and ecological values. Both those social and ecological characteristics are related to the fragile cultural, economical and natural balance whose protection is paramount.

Mero Beach Resort Dominica
images courtesy of architects practice

Ecological resort Mero Beach Dominica

The design of this resort intends to protect that balance and promote a sustainable development approach. The design reflects a concept whereby a sustainable relationship with the local economy, culture and natural heritage is central. The hotel assimilates with the natural habitat of the island. This means that:

– Privacy and security could be combined with the possibility for authentic local experiences;
– Natural bio-diversity could be enriched rather than destroyed by human activities;
– Tourism could be a lever of a sustainable cultural, social and economical development;
– Resilience and flexibility in design and construction processes could assure economical, social and financial sustainability with a temporal horizon of more than 100 years;
– The impact of the new buildings and activities regarding energy use, water management, waste production and climate could be strongly limited.

Mero Beach Resort Resort Dominica Beach Resort Dominica Mero Beach Resort

Mero Beach Dominica Resort

Mero Village and the Resort will together form a hub of social and economic activity, drawing in visitors who wish to experience Dominica’s unique natural and cultural heritage, local food production, crafts and skills. The Resort will benefit from, protect and enhance the nation’s world renowned rainforest, coastal and wetland habitats and indigenous species. As far as practicable, food, goods and services will be sourced locally. As a new cultural and business model for hospitality and regeneration, Mero Beach Resort will inspire and inform future developments towards sustainability.

Clients, operators, designers and contractors are engaged during the design, construction and management processes in the conception and enforcement of an appraisal framework which will aim towards a LEED certification.

Building Design

Architecture and nature

The goal of the project is to create a dialogue with the existing context: the nature and the village. The main characteristics of the site are: the presence of the beach, the thick foliage all along the long and thin beachfront plot, the topography from flat to steep, the river and ravine and the proximity of Mero village.

The concept is to create a linear path as the central spine of the project. This promenade will connect several functions creating a smooth transition from public to private. The beach will become in this manner ‘equipped’, featuring different grades of openness for guests and visitors. The local public road integrated in the project and transformed into a village “boulevard”, marina, shops, ecopark, reception, congress hall, parking, fitness, spa, restaurant and beach club among others.

A Priori, the high density of the program has to be distributed in a way that minimizes the impact of the development within this sensitive location. The program has been divided into several integrated volumes creating an equated rhythm of sound (building) and silence (mountain). The developmental strategy is governed by a system that mediates volumetric form with local topography.

The project contains a mixture of uses including: villas, bungalows and apartments, retail, entertainment, hotel, conference facilities and parking.

Mero Beach Resort Dominica Mero Beach Resort Dominica Mero Beach Resort Dominica Mero Beach Resort Dominica

The use of sustainable materials and techniques and the predominance of natural vegetation strengthen the concept of architectural integration within a natural environment. Always framed by the local vegetation and sea views, the new development will become a new landmark for the coastline of Dominica without overshadowing its existential essence: the Nature.

Mero Beach Resort Dominican Republic images / information from Buro II

Location: Dominica, Central America

Architecture in the Caribbean

Cumayasa Dominican Republic by A-cero architects

Cuban Buildings

South American Buildings

Dutch text:

Ecologisch vakantieresort Mero Beach Dominica

Mero Beach Dominica

Het exclusieve vakantieoord van 22.000m² is gesitueerd langs de Mero Beach op de westkust van Dominica. Mero Beach is één van de belangrijkste kusten op het eiland en heeft belangrijke sociale en ecologische eigenschappen. Zowel deze sociale als ecologische kenmerken staan in relatie met het fragiele culturele, economische en natuurlijke evenwicht. Het nieuwe luxueuze vakantieoord wil dit evenwicht beschermen en stelt een duurzame benadering van het project voorop.

In het ontwerp staat een duurzame relatie tot de lokale economie, cultureel en natuurlijk erfgoed centraal. Het hotel assimileert met de natuurlijke habitat van het eiland. Dit betekent dat:

– Privacy en veiligheid gecombineerd worden met de mogelijkheid van authentieke lokale beleving;
– Natuurlijke biodiversiteit versterkt wordt door menselijke activiteit in plaats van vernietigd;
– Toerisme als hefboom kan functioneren voor een duurzame culturele, sociale en economische ontwikkeling;
– Veerkracht en flexilibiliteit tijdens het ontwerp en bouwprocess een economische, sociale en financiële duurzaamheid kunnen garanderen met een tijdshorizon van meer dan 100 jaar;
– De impact van de nieuwe gebouwen en activiteiten betreffende energiegebruik, watermanagement, afvalproductie en acclimatisering sterk beperkt worden.

Mero dorp en het vakantieresort zullen samen een knooppunt vormen van sociale en economische activiteit, die de bezoekers van Dominica laten proeven van het natuurlijk en cultureel erfgoed, lokale voedselproductie, en ambachtelijke vakkennis en handwerk. De gebruikte materialen, voeding, maar ook de levering van goederen en diensten zullen zo veel mogelijk van lokale herkomst zijn en plaatselijke werkgelegenheid verschaffen.

Architectuur en natuur

Het doel van het project is een dialoog te creëren met de bestaande context: de natuur en het dorp. De hoofdkarakteristieken van de site zijn de aanwezigheid van het strand, het dikke bladerdak langs de lange, smalle kustlijn, de topografie van vlak naar steil, de rivier, de ravijn en de nabijheid van Mero dorp.

Het concept bestaat uit het creëren van een centraal pad als de ruggegraat van het project.
Deze promenade zal verschillende functies bundelen, met een geleidelijk overgang van publiek naar privaat. Het strand zal op zo’n manier uitgerust worden, met verschillende graden van openheid voor zowel gasten als bezoekers. De lokale openbare weg wordt geïntegreerd in het project en getransformeerd tot een ‘dorpsboulevard’ met o.a. een jachthaven, winkels, ecopark, receptie, congreshal, parking, fitness, spa, restaurant en beach club.

De hoge densiteit van het programma moest a priori zo verdeeld worden dat de impact van de ganse ontwikkeling zou klein mogelijk zou zijn op deze gevoelige locatie. Het programma werd verdeeld over verschillende volumes volgens een ritme van geluid (gebouwen) en stilte (berglandschap). De ontwikkelingsstrategie bestaat uit een systeem dat de volumetrische vormen laat samengaan met de locale topografie. Het project omvat een mix van villas, bungalows en appartementen, winkels, hotel, conferentiefaciliteiten en parking.

Het gebruik van duurzame materialen en technieken en de dominante aanwezigheid van de natuur versterken het concept van architectural integratie in een natuurlijke omgeving. Steeds gekaderd door locale vegetatie en zeezichten, zal de nieuwe ontwikkeling een nieuw landmark zijn voor de kustlijn van Dominica zonder het existentieel bestaan ervan de overschaduwen: de natuur.

Caribbean Real Estate

Cumayasa Residential Complex, Dominican Republic
Design: A-cero Architects, Spain
Cumayasa Residential Complex Dominican Republic design by A-cero Architects
image courtesy of architects practice
Cumayasa Development

Casa Punta Arena, Sabana Buey
Architects: Eracra Arquitectos Studio
Casa Punta Arena
photo : Misael Ramírez
Casa Punta Arena Dominican Republic

El Yunque Visitor’s Center Rio Grande

Resort Designs

Comments / photos for the Mero Beach Resort Dominican Republic Architecture design by BURO II page welcome

Website: Dominican_Republic