Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norwegian Mountain Housing, Architecture Design Pictures

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell

Norwegian Mountain Accommodation Development design by Reiulf Ramstad Architects, Norway

11 May 2019

Mosetertoppen Ski Resort at Hafjell, Norway

Architects: Reiulf Ramstad Arkitekter

English text (scroll down for Norwegian):

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway

Mosetertoppen is a new project at Hafjelltoppen, which will be able to house about 1000 people. The project will be rooted in both tradition and innovation. Tradition for implementing the best of the cultural landscape and building art. Innovation to contribute with rethinking in relation to sustainable architecture and how to build in the Norwegian mountain landscape in the future.

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway

The project will emerge as an exciting whole-year-around destination at Hafjell – a place for a multitude of activities and a place where everyone should feel welcome. Low threshold – High quality! The project’s identity must be developed with a thought of proximity, security and a high environmental and well-being factor for everyone. The place will have a strong identity with large building structures that break down into smaller village scale with intimate rooms – inside and out, to give a sense of closeness to nature and belonging to the landscaped room.

Reiulf Ramstad Architect:
Reiulf Ramstad Architect Norway
photograph © Ivar Kvaal

Those who visit the Moseter project will enjoy a rich place, culture and architecture experience. The project must maintain a very high architectural quality and at the same time be pragmatically organized and economically feasible. The experience of the meeting between the place’s distinctive character, future focus on building in the mountain landscape will be clarified through well-functioning and site-adapted buildings.

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway

NORSK – Norwegian text:

Mosetertoppen på Hafjelltoppen

Mosetertoppen er et nytt hytteprosjekt på Hafjelltoppen, som skal kunne huse ca 1000 personer. Prosjektet skal være forankret i både tradisjon og innovasjon. Tradisjon for å ta med seg det beste av kulturlandskapet og byggekunst. Innovasjon for å bidra med nytenkning i forhold til bærekraftig arkitektur og hvordan vi skal bygge ut den norske fjellheimen i fremtiden.

Reiulf Ramstad Arkitekt:
Reiulf Ramstad Arkitekt Norway
photo © Ivar Kvaal

Prosjektet vil vokse frem som en spennende ny helårs destinasjon på Hafjell – et sted for et mangfold av aktiviteter og et sted hvor alle skal føle seg velkomne. Lav terskel – Høy kvalitet! Prosjektets identitet skal utvikles med tanke på nærhet, trygghet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle. Stedet vil få en sterk egen identitet med store bygningsstrukturer som brytes ned til en mindre landsbyskala med intime rom – ute og inne, for å gi en følelse av nærhet til naturen og tilhørighet til landskapsrommet.

De som besøker Moseterprosjektet skal gjennom besøket på anlegget få en rikere steds-, kultur- og arkitekturopplevelse. Prosjektet skal holde meget høy arkitektonisk kvalitet og samtidig være pragmatisk organisert og økonomisk gjennomførbart. Opplevelsen av møtet mellom stedets egenart, fremtidig fokus på bygging i fjellheimen skal tydeliggjøres gjennom velfungerende og stedstilpassede byggverk.

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway

Mosetertoppen Ski Resort Norway- Building Information

Date of design: 2019
Type: Urban planning, Landscape, Residential
Location: Hafjell, Norway
Program: Housing, commercial
Client: Alpinco Gondoltoppen AS
Size: 50 000m2
Commission type: Invited competition, 1st prize
Design Team: Reiulf Ramstad Arkitekter

Reiulf Ramstad Norway:
Reiulf Ramstad Norway Architect
photo © Ivar Kvaal

Image Credits: Reiulf Ramstad Arkitekter

Mosetertoppen Ski Resort Hafjell, Norway images / information from RRA

Reiulf Ramstad

Location: Hafjell, Norway, northern Europe

Norwegian Architecture

Contemporary Norwegian Buildings

Norwegian Building Designs – chronological list

Architecture Tours in Oslo by e-architect

More Norwegian mountain architecture:

Trollstigen – Møre and Romsdal – by RRA:
Trollstigen Mountainlodge Norway by RRA
image from architects
Trollstigen

Trysil Ski Resort
Architects: BIG
Trysil Ski Resort Hotel Norway building design
image courtesy of architects
Trysil Ski Resort Norway

Gudbrandsjuvet Viewingplatform, Norway
Architects: JSA
Gudbrandsjuvet

Another Scandinavian Mountain Resort:

Mountain restaurant, Ramundberget, Sweden
Design: Murman arkitekter
Ski Resort Ramundberget, Sweden Mountain restaurant
photo courtesy of architects
Ramundberget Resort Building

Reiulf Ramstad Architects

Norwegian Architecture – Selection

Cabin Inside-Out, Hvaler
Design: Reiulf Ramstad Architects
Cabin Inside-Out Norway

Juvet Landscape Hotel, Gudbrandsjuvet
Design: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Juvet Landscape Hotel Building

Holmenkollen Ski Jump Design
Design: Julien de Smedt Architects
Norwegian Ski Jump

Arctic Culture Centre, northern Norway
Design: a-lab
Arctic Culture Centre Building

Another Mountain hotel building design:

Klima Hotel, Bozen, Italy
Design: Matteo Thun & Partners
Klima Hotel

Visit Norway

Comments / photos for the Mosetertoppen Ski Resort Hafjell Norway Architecture page welcome