>

k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal, Norway

k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal Building, Rural Norwegian Architecture Images

k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Cottage in Northern Norway design by TYIN Architects

6 May 2016

Design: TYIN Architects

Location: Skardsøya, Møre og Romsdal, Norway

Tk.21 Skardsøya, Møre og Romsdal

k.21 Skardsøya

Photographer: Pasi Aalto / pasiaalto.com

English text (scroll down for Norwegian text):

k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal Building

Project description

The cottage holds a special place in contemporary Norwegian culture. A few generations back the majority of the Norwegian people made a living from farming, fishing or lumbering, trades which afforded closeness with nature. In the contemporary and urbanized way of life the cottage is a means maintaining this closeness. This particular cottage is modestly sized with its 60 square meters, and thus a sustainable structure both in terms of material usage and energy consumption.

k.21 Skardsøya design by TYIN Architects

The building sits amidst marshland, sea-adjacent rock and scattered pine- and juniper-vegetation. An important consideration in the project was to avoid interfering with this sensitive surrounding terrain. It heals slowly due to climatic factors.

k.21 Skardsøya Møre og Romsdal

The cottage lies 21 meters above sea level, and the distance to the sea front is 100 meters. Some marsh had to be cleared in preparing for the building phase, exposing bedrock and thus aiding in integrating the cottage with the terrain.

Møre og Romsdal Building

The structure rests on a concrete base, and the main building is a studwork house with beamed ceilings. The main building sits on three different levels. This lowers its height and emphasizes a connection between the interior of the cottage and the outside areas. The access point is on the western side of the lot, slightly lower than the cottage itself.

Møre og Romsdal Building design by TYIN Architects

Visual impact depends markedly on perspective. From the west the cottage appears rather tall, while from the east it looks lower and more adapted. Entry to the main building is situated next to the outhouse, and a shared gallery roof keeps it sheltered from rain and wind.

k.21 Skardsøya Building

The clients did most of the construction work themselves. This level of client participation is rare, and we were delighted to see the level of personal commitment put into the details.

k.21 Skardsøya

The exterior of the building is clad in spruce harvested from the client’s own forest. This untreated material fades rapidly, attaining a light and silvery shimmering hue. The outside detail is kept to a minimum to ensure an even patina for the walls.

Møre og Romsdal building by TYIN Architects

Norwegian text:

Prosjektbeskrivelse

Hytta har en spesiell plass i norsk samtidskultur. For noen fŒ generasjoner siden var jordbruk, fiske og skogbruk de mest utbredte n¾ringsveiene i Norge. Disse yrkene innebar en n¾rhet med naturen. I samtidens urbaniserte livsstil har hytta for mange blitt en mŒte Œ opprettholde n¾rhet til naturen pŒ. Denne hytta er av moderat st¿rrelse med sine 60 kvadratmeter, og dermed en b¾rekraftig struktur bŒde i forhold til materialbruk og energiforbruk.

k.21 Skardsøya

Bygningen ligger i et myrlandskap, omgitt av svaberg og spredt furu- og einer-vegetasjon. Hensynet til det sensitive omgivende terrenget har v¾rt sentralt i prosjektet. Hytta ligger 21 meter over havet, og om lag 100 meter fra kystlinjen. Noe myr mŒtte ryddes vekk i forberedelsene til byggefasen. Dette fikk fram berggrunnen og bidro til Œ integrere hytta i omgivelsene.

k.21 Skardsøya

Strukturen hviler pŒ betongunderlag, og hovedbygningen er et pulttakshus med stenderverk og K-bjelker i takkonstruksjonen. Hovedbygningen er fordelt pŒ tre ulike nivŒer. Dette har senket h¿yden pŒ bygget og fremhever forholdet mellom inne og ute. Adkomsten ligger pŒ vestsiden av tomta, noe lavere enn hytta selv. Bygningens visuelle fremtoning varierer avhengig av hvor man ser hytta fra. Fra vest fremstŒr den som ganske h¿yreist, mens den fra ¿st virker lavere og mer tilpasset. Inngangen til hovedbygningen ligger vegg i vegg med uthuset og under en overdekket svalgang som beskytter mot elementene.

k.21 Skardsøya

Kundene har stŒtt for mesteparten av byggearbeidet selv. Vi er glade over Œ se hvor mye personlig hengivenhet som har blitt lagt ned i detaljene. Bygningens yttervegger er kledd i gran fra kundenes egen skog. Dette ubehandlede materialet grŒner raskt, og gir en lys, s¿lvskimrende overflate. Yttervegg-detaljeringen er holdt minimal for Œ sikre en jevn patina for veggene.

Møre og Romsdal Cottage in Northern Norway

Skardsøya Cottage, Møre og Romsdal – Building Information

Location: Møre og Romsdal, Norway
Client: Sissel By and Olve Aarhaug
Project: Private cabin
Cost: 1 700 000 NOK
Building period: 2013-16
Area: 60 m2 + mezzanine
Architects: Andreas G. Gjertsen and ¯rjan Nyheim

Built by: Sissel By and Olve Aarhaug

k.21 Skardsøya

Photographs: Pasi Aalto / pasiaalto.com

k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal in Norway images / information from TYIN tegnestue

TYIN tegnestue

TYIN tegnestue Arkitekter : Studio Information

Location: Skardsøya, Møre og Romsdall, Northern Norway

www.tyinarchitects.com

Norwegian Architecture

Contemporary Norwegian Architecture

Norwegian Building Designs – chronological list

Architecture Tours Oslo by e-architect

Norwegian Architecture

Hadar’s House in Stokkøya, Trøndelag County
Design: Frida Öster, Asante Architecture & Design
Hadar's House in Stokkøya, Åfjord, Trøndelag County
photograph : Marius Rua
Stokkøya House

Malangen Family Retreat, Northern Norway
Design: Snorre Stinessen Architect
Malangen Family Retreat
photograph : Steve King
New Residence in Northern Norway

Website: Møre og Romsdal

Oslo Buildings

Snohetta architects

Norwegian Architects Offices

Comments / photos for the k.21 Skardsøya, Møre og Romsdal in Norway design by TYIN Architects page welcome