Forsker Videnpark Odense Universitet, Denmark Architecture Images,, Architect, Project News

Forsker Videnpark Odense Universitet Denmark

Odense University, Fyn, Danmark design by C. F. Møller Architects for Real estate company Freja A / S

13 May 2009

Forsker Videnpark Odense Universitet

Location: Odense University, Fyn, Denmark

Architects: Arkitektfirmaet C. F. Møller

English text (scroll down for Danish):

Research and Knowledge Park in Odense, Funen, Denmark – Won

The architectural firm C. F. Møller A / S, SLA A / S and Alectia A / S have been appointed as planners of a 200,000 m² Research and Knowledge Park and Portal Area at Odense University.

On 12 May 2009, the real estate company Freja A / S chose the architectural firm C. F. Møller’s proposal as a starting point for the new Research Village in Odense after completing a parallel assignment on the development of the area.

In competition with five other consortia – led by the architectural firms Aart, KHR, Cubo, Arkitema and Creo – a unanimous judging committee pointed to the architectural firm C. F. Møller, SLA and Alectia’s proposal as the proposal that best met the visions of the new Forskerby. The proposal is highlighted for its consistent sustainable approach, which is based on all the programme’s m² being gathered in one dense urban development, which mixes the research and knowledge park’s 100,000 m² with the intended mixed functions in the Portal area as well as 100,000 m² service, family and research housing, dormitories, institutions and hotel.

In addition to the obvious sustainable benefits (compact buildings, shorter infrastructural routes, pleasant microclimate and minimal consumption of built-up land), the idea has great potential for a real integration of researchers’ work with the surrounding community. This is where school children, pensioners and business people will be able to meet and be inspired by the research that will drive Denmark into the knowledge society of the future. The proposal is thus built up as a dense city with larger and smaller public urban spaces, where all outward-facing functions are located in the surrounding ground floors.

Partner Lone Wiggers states:

“In order to qualify our competition proposal for Freja A / S, we have in the process benefited greatly from professor of cultural geography at the University of Copenhagen Christian Wickmann Matthiessen, former director of the research park in Hørsholm (Scion-DTU) Preben Pamsgaard and NCC Property Development, Kolding, who have all contributed with good advice and experience in the process, It has been a special pleasure to make a plan that gives a concrete idea of how the research can spread like rings in the water, away from the ivory tower of the past and

Therefore, the plan is full of meeting places where the exchange can take place. Here, the dense city comes into its own, because the compact solution is not only the most sustainable, it also brings the users closer to each other. we reduce the city’s footprint and thus preserve more green nature, which gives Forskerbyen an attractive environment – a simple and concrete example of sustainable urban development in practice.”

Initially, the goal is for 75,000 m² of the total plan to be completed by 2020. The local plan must be available by summer 2010.

Danish text:

Vundet Forsker- og Videnpark i Odense, Fyn

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, SLA A/S og Alectia A/S er udpeget som planlæggere af en 200.000 m² stor Forsker- og Videnpark samt Portalområde ved Odense Universitet.

Forsker Videnpark Odense Videnpark Odense

Ejendomsselskabet Freja A/S har 12. maj 2009 valgt Arkitektfirmaet C. F. Møllers forslag som udgangspunkt for den nye Forskerby i Odense efter endt parallelopdrag om udviklingen af området.

I konkurrence med fem andre konsortier – ledet af arkitektfirmaerne Aart, KHR, Cubo, Arkitema og Creo – pegede en enig dommerkomité på Arkitektfirmaet C. F. Møller, SLA og Alectias forslag som dét forslag, der bedst opfyldte visionerne om den nye Forskerby. Forslaget fremhæves for sit konsekvente bæredygtige greb, der bunder i, at alle programmets m² er samlet i én tæt bymæssig bebyggelse, der blander forsker- og videnparkens 100.000 m² med de tænkte blandede funktioner i Portalområdet samt 100.000 m² service, familie- og forskerboliger, kollegier, institutioner og hotel.

Ud over de indlysende bæredygtige fordele (kompakte bygninger, kortere infrastrukturelle føringsveje, behageligt mikroklima samt minimalt forbrug af bebygget land), rummer idéen stort potentiale for en egentlig integration af forskernes arbejde med det omgivende samfund. Det er hér skolebørn, pensionister og erhvervsfolk konkret vil kunne møde og lade sig inspirere af den forskning, der skal drive Danmark ind i fremtidens vidensamfund. Forslaget er således bygget op som en tæt by med større og mindre offentlige byrum, hvor alle udadvendte funktioner er placerede i de omgivende stueetager.

Partner Lone Wiggers udtaler:

“Til at kvalificere vores konkurrenceforslag for Freja A/S har vi i processen haft stor glæde af professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet Christian Wickmann Matthiessen, tidligere direktør i forskerparken i Hørsholm (Scion-DTU) Preben Pamsgaard samt NCC Property Development, Kolding, der alle har bidraget med gode råd og erfaringer i processen. Det har været en særlig fornøjelse at lave en plan, der giver et konkret bud på, hvordan forskningen kan brede sig som ringe i vandet, væk fra tidligere tiders elfenbenstårn og frem til en fuld integration i samfundet.

Derfor er planen fuld af mødesteder, hvor udvekslingen kan foregå. Her kommer den tætte by til sin ret, for den kompakte løsning er ikke bare den mest bæredygtige, den bringer også brugerne tættere på hinanden. Samtidigt kan vi reducere byens fodaftryk og dermed bevare mere grøn natur, som giver Forskerbyen attraktive omgivelser – et enkelt og konkret eksempel på bæredygtig byudvikling i praksis.”

I første omgang er målet, at 75.000 m² af den samlede plan skal stå færdige i 2020. Lokalplan skal foreligge til sommer 2010.

Forsker Videnpark Odense Universitet – Information from Arkitektfirmaet C. F. Møller

Forsker Videnpark Odense Universitet architects : Arkitektfirmaet C. F. Møller

Location: Denmark, northern Europe

Architecture in Denmark

Danish Architecture Designs – chronological list

Danish Architect Offices

Another Danish building by C. F. Møller:

Advice House, Lysholt Park, Vejle
2009
Advice House
photo : Julian Weyer
Advice House

Danish Architecture – Selection:

Natural Science Center
Design: NORD Architects
Natural Science Center
photo : NORD Architects/Adam Mørk

Hedorf Kollegium
KHR arkitekter
Hedorf Kollegium Frederiksberg
photo : Laura Stamer

GeoCenter Møns Klint
Design: PLH arkitekter
GeoCenter Møns Klint
photo from PLH arkitekter

Comments / photos for the Forsker Videnpark Odense Universitet Architecture page welcome

Denmark