Guest pavilion 1401 Begur, Costa Brava Home, Catalunya Building, Spanish Architecture Images

Guest pavilion 1401, Begur Building

22 July 2020

Guest pavilion 1401 in Begur, Catalonia

Design: Nordest Arquitectura, Palau Sator

Location: Sa Tuna, Begur, Catalunya, Northeast Spain

Photos by Adrià Goula

Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya

English text (scroll down for Catalan):

Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava

Inglés:

The assignment consisted in the construction of a guest pavilion as an extension of the main house.

Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya

The first thought by Nordest Arquitectura was to create a shape clear and simple, a cuboid placed in the middle of the forest.

Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya

The property should change the surrounding characteristics as little as possible, as if it had always been there.

Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya

The pavilion is defined by a ‘U’ materialised in Corten steel with a slat facade that creates a retreat inside, a place to be and contemplate.

Casa 1401, Sa Tuna, Begur home stairs Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava

The property entrance is in the ground floor. It is like a kind sculptural void inside the ground, you enter on it, then you go upstairs through it to the pavilion.

The home interior is understood as one space: a living- bedroom space and in one corner there’s the bathroom.

Begur house in Catalonia Spain

The east, south and west façades are totally glazed, with a solar protection made of Corten steel sliding lattice.

Begur property wine store bottles

The north façade has more controlled openings that illuminate the bathroom and the entrance staircase.

Begur home kitchen cabinet

Catalan text

Casa 1401, Sa Tuna, Begur

Català:

L’encàrrec consisteix en la construcció d’un pavelló annex a la casa principal.

Casa 1401, Sa Tuna, Begur living room

La volumetria és molt clara i simple, un ortoedre situat al mig del bosc, modificant al mínim les característiques del seu entorn, com si sempre hagués estat allà.

El pavelló queda definite per una U de corten i una gelosia que creen un refugi al seu interior, un espai d’estar i de contemplació.

Casa 1401, Sa Tuna, Begur living space

L’accés a l’interior es realitza per la planta inferior. Aquest es caracteritza per ser una espècie de buidat escultòric dins la terra per després ascendir, mitjançant l’escala, fins al pavelló.

Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava

L’interior s’entén com un espai diàfan: una zona d’estar i un dormitori. En una cantonada hi resta tancat el bany, l’únic espai limitat espacialment.

Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava

Les façanes est, sud i oest són totalment vidriades amb una protecció solar exterior formada per porticons corredors amb gelosia. La façana nord disposa d’unes obertures més controlades que il·luminen i ventilen els espais de l’escala i el bany.

Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya

Guest pavilion 1401 Begur – Building Information

Project name: Guest pavilion 1401
Company name: Nordest Arquitectura
Website: www.nordestarquitectura.com
Contact e-mail: [email protected]
Project location: Begur, Catalunya. Spain
Completion Year: 2016

Guest pavilion 1401 in Begur, Costa Brava

Other participants:
Ingeniería: BG Blázquez Guanter slp
Colaboradores: Jordi vilà Salvà aparejador
Builder: Construccions Josep Alsina

Photo credits: Adrià Goula

Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya images / information received 220720

Address: Begur, Catalunya, Spain, southwestern Europe

Architecture in Northeast Spain

Barcelona Architectural Designs – chronological list

Barcelona Architecture News

Barcelona Architecture Tours – contemporary Catalan capital city walks by e-architect focused on the best new architectural designs

La Calma House near Barcelona
Architects: Ramón Esteve Estudio
La Calma House
image courtesy of architects
La Calma House near Barcelona

Barceloneta Market, Plaça Poeta Bosca
Architect: Josep Miàs
Barceloneta Market Barcelona Architecture News
photo from architects
Barceloneta Market

Lycée Français Maternelle, Carrer de Munner
Design: b720 Fermín Vázquez Architects
Lycée Français Maternelle, Barcelona School Building
photograph : Simón García
Lycée Français Maternelle

Barcelona Houses – contemporary Catalan property design information & images

Barcelona Architecture – key new buildings in the Capital of Catalonia

Comments / photos for the Guest pavilion 1401, Begur, Catalunya – Contemporary Catalan architecture design page welcome